000 00666nam a2200181Ia 4500
008 090124s9999 xx 000 0 und d
082 _b104756
100 _aशिखरे दा.न. (दामोदर नरहर)
245 _a मराठीतील माणिक - मोती
250 _a1
260 _c1954
300 _a112
600 _aशिखरे दा.न. (दामोदर नरहर)
630 _a मराठीतील माणिक - मोती
700 _aशिखरे दा.न. (दामोदर नरहर)
730 _a मराठीतील माणिक - मोती
942 _cBOOK
999 _c150848
_d150848