1. गोविंदाग्रज by काळे अक्षयकुमार Publication: अमेय प्रकाशन 1985 . 202 Date:1985 Availability: Copies available: Jawahar Wachalanalaya, Kalwa (1), Actions: No cover image available
2. गोविंदाग्रज-समीक्षा by काळे अक्षयकुमार Publication: अमेय प्रकाशन 1985 . 202 Date:1985 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
3. सूक्तसंदर्भ by काळे अक्षयकुमार Publication: अमेय प्रकाशन 1985 . 123 Date:1985 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
4. मर्ढेकरांची कविता आकलन आस्वाद आणि चिकित्सा by काळे अक्षयकुमार Publication: विजय़ प्रकाशन 2006 . 450 Date:2006 Availability: Copies available: Nagar Wachan Mandir, Thane (1), Actions: No cover image available
5. सूक्तसंदर्श by काळे अक्षयकुमार Publication: 1985 . 123 Date:1985 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
6. कविता कुमुमाग्रजांSाी by काळे अक्षयकुमार Publication: 1986 . 125 Date:1986 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
7. गोविंदाग्रज समीक्षा by काळे अक्षयकुमार Publication: 1985 . 202 Date:1985 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
8. सूक्तसंदर्भ by काळे अक्षयकुमार Publication: अमेय प्रकाशन 1985 . 123 Date:1985 Availability: Copies available: Dadar Sarvajanik Vachanalaya, Dardar (1), Actions: No cover image available
9. अर्वाSाीन मराठी काव्यदर्शन by काळे अक्षयकुमार Publication: 2000 . 815 Date:2000 Availability: No items available: Actions: No cover image available
10. सूकतसंदर्भ by काळे अक्षयकुमार Publication: अमेय प्रकाशन 1905 . 123 Date:1905 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
11. गोविंदाग्रज-समीक्षा by काळे अक्षयकुमार Publication: अभय प्रकाशन 1905 . 201 Date:1905 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
12. कविता कुसुमाग्रजांची by काळे अक्षयकुमार Publication: साहित्य प्रसार केंद्र 1986 . 125 Date:1986 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
13. "मर्ढेकरांची कविता - आकलन, आस्वाद आणि चिकित्सा" by काळे अक्षयकुमार Publication: विजय प्रकाशन 2006 . 450 Date:2006 Availability: Copies available: S.V. Pathak Library, Vile Parle (1), Actions: No cover image available
14. सूक्त संदर्भ by काळे अक्षयकुमार Publication: अमेय प्रकाशन मुंबई 1985 . 123 Date:1985 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
15. गोविंदाग्रज - समीक्षा by काळे अक्षयकुमार Publication: "अमेय प्रकाशन, नागपूर" 1985 . 20+202 Date:1985 Availability: Copies available: N. C. Kelkar Sarvajanik Library, Mulund (1), Actions: No cover image available
16. कविता कुसुमाग्र्रजांची by काळे अक्षयकुमार Publication: "साहित्य प्रसार केंद्र , नागपूर" 1986 . 125 Date:1986 Availability: No items available: Lost (1), Actions: No cover image available
17. गोविंदाग्रज समिक्षा by काळे अक्षयकुमार Publication: अमेय Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
18. कविता कुसुमाग्रजांची by काळे अक्षयकुमार Publication: साहित्य प्रसार केंद्र Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
19. गोविंदाग्रज समिक्षा by काळे अक्षयकुमार Publication: अमेय Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
20. मर्ढेकरांची कविता-आकलन, आस्वाद आणि चिकित्सा. by काळे अक्षयकुमार. Publication: विजय. Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
21. ग्रेसविषयी. by काळे अक्षयकुमार. Publication: विजय. Availability: Copies available: Rantagiri (Dist.) Nagar Vachanalaya (1), Actions: No cover image available
22. गोविंदाग्रज -समीक्षा. by काळे अक्षयकुमार. Publication: अमेय प्रकाशन, नागपूर 2. 1985 . 202 Date:1985 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
23. गोविंदाग्रज-समीक्षा. by संपादक-काळे अक्षयकुमार. Publication: अमेय प्रकाशन, नागपूर 2. 1985 . 202 Date:1985 Availability: Copies available: Shri Chhatrapati Pratapsinh Maharaj ( Thorle) Nagar Vachanalaya, Satara (1), Actions: No cover image available
24. कविता कुसुमाग्रजांची. by काळे अक्षयकुमार. Publication: साहित्य प्रसार केंद्र,नागपूर. 1986 . 125 Date:1986 Availability: Copies available: Lo. Tilak Granthasangrahalaya, Wai (1), Actions: No cover image available
25. ग्रेसविषयी by काळे अक्षयकुमार Publication: मुंबई - 2009 Date:2009 Availability: Copies available: G.K. Khandekar Vachanalaya, Mulund (1), Actions: No cover image available
26. कविता कुसुमाग्रांची. आ 1. by काळे अक्षयकुमार. Publication: साहित्य प्रसार केंद्र. नागपूर. 1986 Date:1986 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
27. "मर्ढेकरांची कविता आकलन, आस्वादव चिकित्सा." by काळे अक्षयकुमार. Publication: विजय प्रका. नागपूर. 2005 Date:2005 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
28. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज व्यक्ती आणि वाङमय. by काळे अक्षयकुमार. Publication: विसा बुक्स नागपूर. 2008 Date:2008 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
29. ग्रेसविषयी. by काळे अक्षयकुमार. Publication: विजय प्रकाशन नागपूर. 2009 Date:2009 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
30. ग्रेसविषयी. by काळे अक्षयकुमार. Publication: विजय प्रकाशन नागपूर. 2009 Date:2009 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
31. ग्रेसविषयी. by काळे अक्षयकुमार. Publication: विजय प्रकाशन नागपूर. 2009 Date:2009 Availability: Copies available: Karveer Nagar Wachan Mandir, Kolhapur (1), Actions: No cover image available
32. सूक्तसंदर्भ by काळे अक्षयकुमार Publication: "अमेय प्रकाशन , नागपूर" . 123 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
33. कविता कुसुमाग्रजांची by काळे अक्षयकुमार Publication: "साहित्य प्रसार केंद्र, नागपूर" . 125 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
34. अर्वाचीन मराठी काव्यदर्शन by काळे अक्षयकुमार Publication: "बनहट्टी प्रकाशन, नागपूर" . 815 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
35. गालिबचे उर्दु काव्यविश्व अर्थ आणि भाष्य by काळे अक्षयकुमार Publication: "पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे।" 2014 . 526 Date:2014 Availability: Copies available: Hirachand Nemchand Wachanalaya, Solapur (1), Actions: No cover image available
36. गोविंदग्रज समिक्षा. by काळे अक्षयकुमार. Publication: --- Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
37. कविता कुसुमाग्रजांची:समिाा. by काळे अक्षयकुमार. Publication: "साहित्य प्रसार केंद्र ,नागपूर." 1986 . 125 Date:1986 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
38. "मर्ढेकरांची कविता-आकलन,आस्वाद व चिकित्सा." by काळे अक्षयकुमार. Publication: "विजय प्रकाशन,नागपूर." 2006 . 450 Date:2006 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
39. गालिबचे उर्दू काव्यविश्व अर्थ आणि भाष्य. by काळे अक्षयकुमार. Publication: पद्मगंधा प्रकाशन पुणे. 7182 . 530 Date:7182 Availability: Copies available: Pune Nagar Vachan Mandir, Pune (1), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |