1. नाट्यविमर्श by "काळे, के. नारायण" Publication: अक्षय प्रकाशन 2002 . 160 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
2. " मराठी रंगभूमी प्रतिमा , रुप आणि रंग" by "काळे, के. नारायण" Publication: अक्षय प्रकाशन 2001 . 171 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
3. " शालेय रंगभूमी -नाट्यवाचन , नाट्यछटा , बालनाट्य" by "काळे, के. नारायण" Publication: अक्षय प्रकाशन . 48 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
4. कौटिल्य by "काळे, के. नारायण" Publication: "पॉप्युलर प्रकाशन ,बाँम्बे" 1983 . 68 Date:1983 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
5. धर्मात्मा चित्रकथा by "काळे, के. नारायण" Publication: पॉप्य़ुलर प्रकाशन 1982 . 63 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
6. कौटिल्य by "काळे, के. नारायण" Publication: पॉप्युलर बुक डेपो 1961 . 68 Date:1961 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
7. सहकारी मंजरी by काळे के नारायण Publication: केशव नारायण काळे 1932 . 55 Date:1932 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
8. नाटय विमर्श by काळे के नारायण Publication: पॉप्युलर बुक डेपो 1961 . 160 Date:1961 Availability: No items available: Actions: No cover image available
9. मराठी रंगभूमी : मराठी नाटक by काळे के नारायण Publication: मुंबई मराठी साहित्य संघ 1971 . 336 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
10. "प्रतिमा,रूप आणि रंग" by काळे के नारायण Publication: नूतन प्रकाशन 1976 . 137 Date:1976 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
11. कौटिल्य by काळे के नारायण Publication: 1965 . 100 Date:1965 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
12. धर्मात्मा by काळे के नारायण Publication: पॉप्युलर प्रकाशन 1905 . 61 Date:1905 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
13. मराठी रंगभूमी:मराठी नाटके by काळे के नारायण Publication: दि.वि.आमोणकर 1971 . 378 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
14. नाटयविमर्श by काळे के नारायण Publication: अक्षय प्रकाशन 2002 . 160 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
15. "मराठी रंगभूमी प्रतिमा,रुप आणि रंग" by काळे के नारायण Publication: अक्षय प्रकाशन 2001 . 171 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
16. अभिनय साधना   Publication: "महाराष्ट्र राज्य लोकसाहित्य समिती शिक्षण संचालय , पुणे" 1971 . 368 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
17. भूमिका शिल्प   Publication: महाराष्ट्र राज्य साहित्य मंडळ 1976 . 7+392 Date:1976 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
18. नाट्यविभ्रम by काळे के. नारायण Publication: --- 1961 . 160 Date:1961 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
19. प्रयोजन by काळे के. नारायण - अनु. Publication: रघुनाथ गणेश जोशी 1953 . 66 Date:1953 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
20. प्रतिमा रूप आणि रंग by काळे के. नारायण Publication: नूतन प्रकाशन 1976 . 152 Date:1976 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
21. प्रतिमा रूप आणि रंग by काळे के. नारायण Publication: नूतन प्रकाशन 1976 . 140 Date:1976 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
22. अभिनय साधना by काळे के. नारायण - अनु. Publication: म. रा. सा. सं. मंडळ 1971 . 968 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
23. धर्मात्मा by काळे के. नारायण Publication: पॉप्युलर प्रकाशन 1982 . 63 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
24. मराठी रंगभूमी: मराठी नाटक घटना व परंपरा. by संपा., काळे के. नारायण व इतर. Publication: मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई. 1971 . 378 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
25. प्रतिमा,रूप आणि रंग. by काळे के. नारायण. Publication: नूतन प्रकाशन, पुणे. 1976 . 152 Date:1976 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
26. माणुसकीचे माहेर. by काळे के. नारायण. Publication: समाज शिक्षण प्रकाशन, पुणे. 1959 . 41 Date:1959 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
27. अभिनयसाधना. by स्तानिस्लाव्रस्की कन्स्तान्तिन्र / अनु. काळे के. नारायण. Publication: महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृति मंडळ,मंुबई. 1971 . 368 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
28. नाट्यविमर्श. by काळे के. नारायण. Publication: अक्षय प्रकाशन, पुणे. 2002 . 160 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
29. मराठी रंगभूमी प्रतिमा रूप आणि रंग. by काळे के. नारायण. Publication: अक्षय प्रकाशन, पुणे. 2001 . 171 Date:2001 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
30. धर्मात्मा by "काळे, के नारायण" Publication: मुंबई पॉप्युलर प्रकाशन 1982 Date:1982 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
31. सोव्हियत दर्शन . आ 1. by काळे के. नारायण. Publication: युगवानी प्रका.मुंबई. 1947 Date:1947 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
32. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका - आ.1. by काळे के. नारायण. Publication: --- Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
33. भूमिका शिल्प - आ.1. by काळे के. नारायण. Publication: स.म.रा. सं.मं. मुंबई. 1652 Date:1652 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
34. अभिनव साधना. आ 1. by काळे के. नारायण. Publication: म. राज्य सा.व. सं. मं. मुंबई. 1971 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
35. प्रतिमा रूप आणि गंध . by काळे के. नारायण. Publication: नूतन प्रका . पुणे. 1976 Date:1976 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
36. नाटयविमर्श. by काळे के. नारायण. Publication: अक्षय प्रका . पुणे. 2002 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
37. मराठी रंगभूमी : प्रतीक रूप आणि रंग. by काळे के. नारायण. Publication: अक्षय प्रका . पुणे. 2002 Date:2002 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
38. अभिनय साधना. by काळे के. नारायण. Publication: --- 1971 Date:1971 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
39. अभिनयसाधना by काळे के। नारायण Publication: "महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृति मंडळ, मुंबई" . 368 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
40. भूमिका शिल्प by काळे के। नारायण Publication: "महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृति मंडळ, मुंबई" . 392 Availability: Copies available: (), Actions: No cover image available
| Maintained by Vidya Prasarak Mandal, Thane. | Credits |