मराठी रंगभूमी प्रतिमा रूप आणि रंग.

काळे के. नारायण.

मराठी रंगभूमी प्रतिमा रूप आणि रंग. - अक्षय प्रकाशन, पुणे. 2001 - 171 जयेश एजन्सी,पुणे.

ललित-नाटकशास्त्र,समीक्षा.


मराठी रंगभूमी प्रतिमा रूप आणि रंग.


ललित-नाटकशास्त्र,समीक्षा.

808.2 न 01 / 36921