मराठी रंगभूमी प्रतिमा, रूप आणि रंग.

काळे नारायण.

मराठी रंगभूमी प्रतिमा, रूप आणि रंग. - अक्षय प्रकाशन, पुणे. 2001 - 171 साधी

निबंध.


मराठी रंगभूमी प्रतिमा, रूप आणि रंग.


निबंध.

891.464 न 01 / 84256