प्रतिम रूप आणि रंग

काळे के नारायण

प्रतिम रूप आणि रंग - नूतन 1976 - 152


काळे


प्रतिम रूप आणि रंग

O155:2:9 / 167